Klant: de Alliantie
Project: Geuzenveld te Amsterdam

De Alliantie is een woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. In de Amsterdamse wijk Geuzenveld is voor het complex Nieuw-Geuzenveld in 2016 een pilotproject met betrekking tot de bouwkundige brandpreventie uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er BIO breed meerdere zaken niet op orde zijn. Om deze reden is er bij dit complex een integrale en risicogestuurde brandveiligheidsaanpak toegepast waarbij BIO breed alle gebreken ten aanzien van de geldende wetgeving en alle resterende risico’s zijn geïnventariseerd. Hierop zijn vervolgens de beheersmaatregelen integraal afgestemd en toegepast. Uiteindelijk is het project afgerond met een integraal onderhoudscontract zodat de brandveiligheid ook voor de toekomst geborgd is.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin