Er zijn duidelijke wetten en regels opgesteld omtrent brandveiligheid in gebouwen. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2018. Vastgoedeigenaren dienen deze regels de volgen om de brandveiligheid van het gebouw te waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om draagconstructies brandwerend te behandelen en om duurzame bouwmaterialen toe te passen. Steekproefsgewijs controleert de brandweer of panden aan de eisen voor brandveiligheid voldoen waardoor eventuele gebreken aan het licht komen. Brandex is actief in diverse werkgebieden om de brandveiligheid in gebouwen te waarborgen.