Brandgevaar in woon- of werkomgeving; daar zit niemand op te wachten. Laat staan de schade die een brand met zich mee brengt. Daarom zijn brandwerende maatregelen bij nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw vaak wettelijk verplicht. Vragen over de wet- en regelgeving en het minimaliseren van risicofactoren zijn aan de orde van de dag. Net als vragen over efficiency, kostenbesparing en kwaliteitsproducten. Samen met onze klanten inventariseren wij de specifieke behoefte en kiezen we voor de beste oplossing.

Integrale en risicogestuurde aanpak

We zijn graag al betrokken vóór de bouwfase zodat we invloed hebben op de harmonie en de beheersing van de zogenaamde BIO-maatregelen. Ook tijdens de gebruiksfase kunnen de BIO-maatregelen onderling worden afgestemd. Door deze integrale en risicogestuurde brandveiligheidsaanpak garanderen wij optimale brandveiligheid, efficiency en kostenbesparing. Onze klanten krijgen altijd één vaste aanspreekpartner die wekelijks naar de bouwplaats gaat en zich flexibel opstelt tijdens het bouwproces. Na oplevering krijgt de opdrachtgever toegang tot ons digitale logboek.

Specialist in brandveilig bouwen

We zijn een totaalpartner op het gebied van brandveiligheidsadvies, brandcompartimentering, het plaatsen van brandbeveiligingsinstallaties en het beschermen van draagconstructies. We ontzorgen onze klanten in het gehele proces. Onze medewerkers op het hoofdkantoor in Holten zijn specialisten in brandveiligheidsadvies, kostencalculatie, projectbegeleiding en bewonerscommunicatie. In samenwerking met woningcorporaties, zorginstellingen, vastgoed partijen, overheidsinstanties, aannemers en installateurs hebben we al vele projecten gerealiseerd.