Om een ontstane brand snel te ontdekken of een beginnende brand te kunnen blussen of beheersbaar te kunnen houden zijn installaties nodig. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie, een sprinkler- of watermistinstallatie en een brandslanghaspel of brandblusser. Deze installaties kunnen wettelijk vereist zijn vanuit het bouwbesluit of worden toegepast ter compensatie om een gelijkwaardig veiligheidsniveau te kunnen creëren t.o.v. het wettelijk vereiste. Ook kunnen deze installaties worden toegepast als aanvulling op de wettelijke eis om bijvoorbeeld specifieke risico’s te minimaliseren. Voor al deze installaties geldt een periodieke wettelijk vereiste onderhoudsverplichting. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Onze expertise:

  • Leveren en plaatsen brandmeld-/ ontruimingsalarminstallaties
  • Leveren en plaatsen watermistinstallaties
  • Leveren en plaatsen rookmelders
  • Leveren en plaatsen mobiele blusmiddelen en onderhoud hiervan
  • Leveren en plaatsen noodverlichting / vluchtweg armaturen
  • Onderhoud alle brandbeveiligingsinstallaties