Brand kan een negatieve invloed hebben op de draagconstructie van een gebouw. Om in geval van brand te voorkomen dat de draagconstructie bezwijkt kan deze beschermd worden. Vanuit de wet- en regelgeving worden eisen gesteld om de draagconstructie van een gebouw te beschermen tegen bezwijken bij brand. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk om een draagconstructie te beschermen tegen bezwijken bij brand. Omdat ieder gebouw verschillend is beoordelen wij per situatie welke oplossing het beste bij uw gebouw past.

Onze expertise:

  • Aanbrengen brandwerende bekleding op draagconstructies
  • Aanbrengen brandwerende coating op draagconstructies
  • Aanbrengen brandwerende spuitpleister op draagconstructies